Contact

Project Coordinator: dr hab. inż. Stanislaw Szwaja, assoc. prof.

address: Czestochowa Univeristy of Technology
Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science
Institute for Thermal Machinery
al. Armii Krajowej 21
42-200 Czestochowa
Poland

e-mail: szwaja@imc.pcz.czest.pl
phone: +48-3432050524
fax: +48-343250555